Фарқият байни намунаҳои "Туғрал Аҳрорӣ"

Jump to navigation Jump to search
навсозии маълумот
(навсозии маълумот)
}}
 
'''Нақибхон Туғрал Аҳрорӣ''' - - [[шоир]] ва яке аз суханварони гавҳарчини адабиёти тоҷик [[29 Июн]]и соли [[1919]] кушта мешавад.
'''Нақибхон Туғрал Аҳрорӣ''' - дар оилаи давлатманди Зоосун ном деҳаи Фалғар [[28 Март]]и соли [[1865]] таваллуд ёфтааст. Овони кудакии Туғрал дар зодгоҳаш гузашта, пас дар мадрасаҳои [[Самарқанд]] ва [[Бухоро]] таҳсили илм кардааст.
[[29 Июн]]и соли [[1919]] кушта мешавад.
 
== Зиндагинома ==
МухаммаднақибМуҳаммаднақиб -дар шоироилаи вадавлатманди якеЗосун азном суханваронидеҳаи гавхарчиниФалғар адабиёти[[28 тоҷикМарт]]и буда,соли 26-уми[[1865]] мартитаваллуд солиёфтааст. 1865 Нақибхон Туғрал дар яке аз оилаҳои давлатманди дехаидеҳаи Зосуни ФалгарФалғар ( хозира нохияи АйниАйнӣ) чашм ба олами хастиҳастӣ кушодааст.
Айёми кудакиву наврасии НакибхонНақибхон дар зодгохашзодгоҳаш гузаштааст. НакибхонНақибхон бо нияти дарёфти камолоти бештари илмиву адабиадабӣ бо кумаки падари маърифатпарвараш ҷодаи СамаркандуСамарқанду Бухороро пеш гирифта, дар яке аз хучраҳоиҳуҷраҳои мадрасаи Тиллокории Регистони СамаркандСамарқанд маскан мегирад ва ба тахсилитаҳсили улум шуглшуғл меварзад. Дар рафти тахсилтаҳсил НакибхонНақибхон бо як гурӯҳ устодони донишманд ошноиошноӣ пайдо карда, ба халкаихалқаи зиёиёни онрӯзаи СамаркандСамарқанд ворид мешавад ва бо дасту дили гарм шеъру шоириро пеша мекунад. Баъди хатми мадраса Нақибхон муддате дар Бухоро кор карда, аз уламову удабои маъруфи онрӯзаи Бухоро маълумоти лозима гирифта, сипас ба зодгохаш бармегардад.
НакибхонНақибхон ба Истам ном духтаре аз дехаидеҳаи Куруд хонадор мешавад ва дар натичаи нух соли хамзистиҳамзистӣ, сохибисоҳиби писаре мешаванд. Аммо бадбахтона, душманони ТугралТуғрал ин писарчаро нобуд сохта, модарашро безуриёт мегардонанд. Дар хусуси таваллуду вафоти писараш худи ТугралТуғрал чунин гуфтааст:
Баъди хатми мадраса Накибхон муддате дар Бухоро кор карда, аз уламову удабои маъруфи онрӯзаи Бухоро маълумоти лозима гирифта, сипас ба зодгохаш бармегардад.
Накибхон ба Истам ном духтаре аз дехаи Куруд хонадор мешавад ва дар натичаи нух соли хамзисти, сохиби писаре мешаванд. Аммо бадбахтона, душманони Туграл ин писарчаро нобуд сохта, модарашро безуриёт мегардонанд. Дар хусуси таваллуду вафоти писараш худи Туграл чунин гуфтааст:
 
:Борҳо дар дили ман буд таманнои писар,
:Монд хасрат ба дилу кард аз ин дор сафар.
 
Бино ба маълумоти сарчашмахосарчашмаҳо ТугралиТуғрали Аҳрорӣ нозукиҳои забони хазорсолаиҳазорсолаи модарии худ – форсии тоҷикиро ба дарачаидараҷаи воло медониставу эхсос мекардааст ва дар сарфу нахви лугати араби низ устоди комил будааст, ки андешаву маколу оёти арабии иктибоси ва эчоди калами худаш гувохи онанд. ТугралиТуғрали Аҳрорӣ дар шатранчбози махорати тамоме дошта, сохиби хатти зебову хонои настаълик хам будааст. Зиёда аз ин, у касби дехкониву хунари бинокори, урфу одати халку забони зинда, маишати мардуму рӯзгори шахру дехотро ба хуби медонистааст. Ва ин хама заковати илмиву фазолати инсони ва махорати адабии ТугралроТуғралро хамзамононаш чиддан эътироф кардаанд, ки суханони зерини шоири хамдаври у Чавдат далели чунин даъвост:
 
:Яктои асри мо буд он шоири ягона,
:Коил шуда ба илмаш хар олиму мударрис.
 
ТугралиТуғрали Аҳрорӣ марди хоксору факирпарваре буда, хирси молу пул дар у мушохида намешудааст:
 
:Чунон сомони доман кардаам кунчи каноатро,
:Ки андар дил намебошад таманнои зару симам.
 
Рафокату хамсухбати дар мадрасаҳои Самарканду Бухоро бо муллобачаҳои нодору камбагал ва омаду рафти беохири мардуми факиру бечора ба хонаи ТугралиТуғрали Аҳрорӣ дар Зосун гувохи зиндаи хайрхохиву бечорапарвариву авомдустии шоир мебошанд. ҳамчунин, дар миёни мардуми камбагали Фалгару Панчакент, Истаравшану Мастчох ва Самарканду Бухоро ёру дустони зиёде дошта, хаммахфили як идда хунармандону зиёиён ва хамсухбати як даста суханварону хофизони пешкадами давр будааст. Аз чумла, шоир дар маснавии «Дар хусуси табъи девон»-аш Ахмади Васли, Масеҳои Тамхид, Ахмади Равнак, Исхокбеки Ваххоч, Курби, Хасрати, Гулхани, Лутфи, Мухаммадкулии Тарчумон, Ашрафи Туччор ва дигаронро ном мебарад, ки нисбаташ хусни таваччуху эхтиром доштаанд ва дар чопи девонаш мадад кардаанд.
 
ТугралиТуғрали Аҳрорӣ дар байни солҳои 1918-1919 хамрохи аскарони сурхи шурави дар чандин задухурдҳои хунини алайҳи босмачиёну аксулинкилобони болооби Зарафшон бевосита иштирок намуда, борҳо штаби дастаҳои ихтиёриву аскаронро дар хавлии худ чой медихад ва хамрохашон дехаҳоидеҳаҳои Томин, [[Фатмев]], [[Гузари Бод]], [[Рарз]] ва Похутро[[Похут]]ро аз чанги душманони синфи озод мекунад. УӮ дар рафти яке аз чунин мухорибахомуҳорибаҳо барои озодии дехаидеҳаи Вешаб аз тарафи душманону бадхохонашбадхоҳонаш ба тухматитуҳмати нохакиноҳақи аксуламал гирифтор ва [[28-уми июнииюн]]и [[соли 1919]] дар поёни дехаидеҳаи Зоосун[[Зосун]] дар назди дарёи Зарафшон аз тарафи аскарони СоветиСоветӣ ба катлқатл расонида мешавад.
Айни замон мактаби миёнаи №8 нохияи Айни, ки дар дехаи Зоосун вучуд дорад ба номи Накибхон Туграл гузошта шудааст. Бо ташаббус ва рохбарии яке аз фарзандони ба ору номуси миллат, Халим Ёров оромгох, осорхона ва нимпайкараи Накибхон Туграл дар дехаи Зоосун сохта шудааст.
 
 
Айни замон мактаби миёнаи №8 нохияи8 Айни[[ноҳияи Айнӣ]], ки дар дехаидеҳаи Зоосун[[Зосун]] вучудвуҷуд дорад ба номи НакибхонНақибхон ТугралТуғрал гузошта шудааст. Бо ташаббус ва рохбариироҳбарии яке аз фарзандони ба ору номуси миллат, ХалимҲалим Ёров оромгохоромгоҳ, осорхона ва нимпайкараи НакибхонНақибхон ТугралТуғрал дар дехаидеҳаи ЗоосунЗосун сохта шудааст. Соли 2015 Маҷмааи таърихӣ-фарҳангии Нақибхон Туғрал дар зодгоҳаш деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ навсозӣ шудааст.
Маҷмаа аз оромгоҳи шоир, фаввора, муҷассамаи барқади шоир ва айвони бо усули меъмории миллӣ кандакоришуда иборат аст. Оромгоҳи шоир навсозӣ шуда, бо нақшу нигори миллӣ, кошинҳо, гаҷкорӣ ва кандакорӣ оро ёфтааст. Муҷассамаи барқади шоирро Арбоби ҳунари Тоҷикистон Ғафурҷон Ҷӯраев офаридааст.<ref>[http://tajsohtmon.tj/tj/habarkho/130-iftitoi-mamaai-tarih-farangii-naibhoni-tural.html
Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати ҶТ / Тоҷикӣ / Хабарҳо Ифтитоҳи маҷмааи таърихӣ-фарҳангии Нақибхони Туғрал] </ref>
 
Ба махси лутф суи кулбаи ман мехиромиди,
 
== Ғазал аз Туғрал ==
 
::Эй фалак дод аз ҷафоят дар чи холам кардаи?!
::Эй фалак дод аз ҷафоят дар чи холам кардаи?!

Менюи гаштан