Худидоракунии Донишҷӯён

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search

Худидоракунии Донишҷуён - Иштироки донишҷӯён дар идоракунии донишгоҳ масъалаи муњими педагогї ва психологї мебошад. Мањз таввасути худидоракунӣ, донишљўён фаъолияти худро дар самтњои гуногун, чорабинињои тарбиявии донишгоњ зери назорат гирифта кор мекунад. Имрўз љавононро ба он одат кардан зарур аст, ки мустаќилона аз пайи њалли мушкилотҳои дар раванди таълиму тарбия пайдо шудаи хеш шаванд. Аммо дар шароити имрўза мавќеи фаъоли мустаќилияти донишљўён хеле кам ба назар мерасад. Ин сабабњои субъективи дорад. Аз тарафи дигар Шўъбаи тарбияи донишгоњ, Шўъбаи кор бо љавонон, ташкилотњои донишљўён дар якчоягї ва ҷидди кор намекунанд. Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон дар суханрониҳои хеш борњо зикр намуданд, ки љавонон ќувваи бузурги љомеа мебошанд. Ба аќидаи ман донишљўе, ки маъсулиятшинос нест дар оянда наметавон аз ӯ кадри замонавиро интизор шуд. Пас чи бояд кард? Ҷавононро, ки ояндаи љамъият ба онњо вобаста аст маъсулиятшинос тарбия намоем. Барои тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи масъулистшиносӣ, ватанпарварӣ, васеъ намудан ва инкишоф додани қобиялияти фикррони ва ташкилотчигии донишҷӯён, таъмини иштироки онҳо дар идоракунии донишгоҳ зарур аст.

Ман бањри љоннок кардани иштироки донишљўён дар идоракунии донишгоњ ПЕШНИЊОДЊОИ зеринро менамоям.

  1. Аввал ин ки дар вазифањои љамъиятӣ, донишљўёни фаъолро вобаста намуда корњои љиддиро ба

зиммаи онњо гузорем. Албатаро аз болои кори онхо назорат кардан лозим аст. Ингуна донишљўёни фаъоли мо кам нестанд.

  1. Ҳар як ташкилоти ҷамъиятии донишҷӯён низомнома ё оинномаи худро дошта, роҳбарони онҳо

дастурамали талаботҳои тахассусии хешро дошта бошанд. Дуруст аст, ки ташкилотҳои ҷамъияти дар якҷояги кор кунанд беҳтар аст аммо донистани хуқуқу ӯҳдадории хеш, риоя кардани он, онҳоро то як андоза мустақил мегардонад.

  1. Ташкили «Фонди гурўњ» ва истифодаи он дар ҳавасманд гардонидани донишљўёни фаъол, аз фоида

холи нест. то онҳо намунаи ибрати дигарон шаванд. Ин кор ба маъсулиятшинос гардидани донишҷӯён мусоидат менамояд.

  1. Барои љалби њар чи бештари донишљў ба донишгоњ шароит фароњам овардан лозим аст (базаи модию

техникӣ, варзишию маданӣ ва ғ.).

  1. Маҳфилњои гуногуни фанни гузаронда шавад.
  2. Барои донишљуёни сустхон ва карздор бо ёрии созмонњои худидоракуни дарсњои иловагиро ба роњ

монанд.

  1. Хуб мешуд, ки маъмурияти донишгоњҳо, маъсулони шањрҳо ва љумњурї мадад расонанд то дар

муасссаҳои таълимӣ «марказҳои интернет» барои љавонон ҳар чи бештар ба истифода дода шаванд. Ин кор боиси он мегардад, ки донишљўён аз њаёт ва фаолияти њамсабакони худ чи дар дохил ва чи дар берун аз кишвар бо хабар гарданд.

  1. Барои мустањкам гардонидани дустии байни љавонон рўзњои љавонони донишгоњњоро дар

донишгоњњои дигар ташкил кардан аз фоида холи нест. Мисол: рўзи донишљўёни ДД Кўлоб дар ДД Хоруѓ то ин ки риштаи дӯсти дар байни љавонон мустаҳкамтар гардад.

  1. Ташкили комиссияи доимамалкунандаи донишљўён аз тарафи созмони љавонон баҳри пешгири

кардани маблаѓситони аз донишҷӯён.

  1. Дар байни созмонњои љавонон, деканати донишљўён, иттифоќи касаба, Шўрои духтарон

ташкил кардани комиссияҳои назорати ташкил карда шавад (риояи тартибу интизом, китобу дафтардори ва дигар масъалањои донишљўён аз тарафи донишљўён ба роњбари гирифта шавад). Имруз бисёр аз чаонони мо дар фикри он хастанд, ки бояд сохторҳои нави иштироки донишҷӯён дар идоракунии донишгоҳ ба роҳ монда шавад. Ман ба ин ақидаҳо онқадар рози нестам. Барои мисол: биёд худ тасавур кунед, ки таъмири бинои кӯҳна осон аст ва ё аз хишти аввал бардоштини бино нав.

Нигаред[вироиш]

Сарчашма[вироиш]

Толибчон Хакназаров Донишчуи Донишгохи Давлати Кулоб