Рӯзноманигорӣ

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search

Рӯзноманигорӣ — тағирӣ ҷаҳонбинии гурӯҳҳои ҷамъиятӣ тавассути ҷамъоварии далелҳо, баҳогузориҳо ва эзоҳҳое, ки доғи рӯзанд ва муҳиманд дар ҳамин вақт. Рӯноманигорӣ ҳамчун илм — интизоми бадеи, фарҳангӣ, таърихӣ, ҷамъиятӣ ва дигар фанҳое мебошад, ки тартиби пурраи эҷод ва идораи рӯзноманигории амалиро дар ҷамъият, таъсири ӯ ба равандҳои ҷамъиятиро дарбар мегирад. Истилохи рузноманигори тарчумаи тахтуллафзии Журналистика мебошад. Ба акидаи мухаккикон Рузноманигори наметавонад, пурра мохияти Журналистикаро ифода кунад. Журналистика дар баъзе мавриди муродифи Публисистика низ мегардад, аммо фарк байни онхо аз инчост, ки Журналистика чихатҳои эҷодию техникиро ифода мекунад. Публисистика бошад, танхо аз нигохи эҷоди журналистикаро ифода мекунад. Иброҳим Усмонов мухаккики журналистика меависад, ки "Журналистика бо ифодаи Прохоров Е. П. ва дигар назариятчиёни публисистика институти сиёсию адабие мебошанд, ки вазифааш пайдо кардан, таҳрир намудан ва пахн кардани иттилоот аст. Тавре дида мешавад, журналистика сохае аст, ки хам бо эҷод ва хам ба корҳои техники тааллук дорад. Журналистика ҳамчун сохаи эҷод пайдо кардани факт, мавзӯъ ва навиштани он, яъне ба колаби жанр дароварданашро дар назар дорад. Аз хамин сабаб хам дар тахкикотхое чун осори Пельт онхо бо сифати жанрҳои журналисти ёдовари мешаванд, ки ин галат нест.

        Аммо журналистика ба танзими техникии матолиби навишташаванда низ дахл дорад. Масалан, онро дар рузнома чи хел ҷойгир кардан лозим, дар кадом сахифа, бо кадом шакли харф, дарозии сатр, ороиш, истифода кардан ё накардани сурат ё расм, дар телевизион намоише, ки дар он ин навишта истифода мешавад, ҳолати экран чи гуна бояд бошад, чиро бинем, чиро шунавем, кадом вакт ин намоиш равад ва гайра.

Хамаи он чи ки гуфта шуд, албатта журналистика аст ва бе вай асари эҷодшуда ба аудитория дастрас шуда наметавонад. Ин раванд хам хислати эҷоди дорад – ба сифати кабули асар муассир мебошад. Аммо он бо раванди эҷоди худи жанр алокаманд нест. Публитсистика. Ин амалест, ки танхо ба эҷод, навиштани матлаб оид аст ва ба чизи дигаре иртибот намегирад. Аз хамин сабаб хам навиштаҳои сохаи моро «жанрҳои публисисти» номидан ба ҳақиқат мувофиктар аст. "( Жанрҳои публитсистика. душанбе- 2009 сах. 3-4.)


Рӯзноманигорӣ яке аз касбҳои пурмашақат аст,