Рӯзноманигорӣ

Аз Википедиа
Ҷаҳиш ба: новбари, Ҷустуҷӯи

Рӯзноманигорӣ — тағирӣ ҷаҳонбинии гурӯҳҳои ҷамъиятӣ тавассути ҷамъоварии далелҳо, баҳогузориҳо ва эзоҳҳое, ки доғи рӯзанд ва муҳиманд дар ҳамин вақт. Рӯноманигорӣ ҳамчун илм — интизоми бадеи, фарҳангӣ, таърихӣ, ҷамъиятӣ ва дигар фанҳое мебошад, ки тартиби пурраи эҷод ва идораи рӯзноманигории амалиро дар ҷамъият, таъсири ӯ ба равандҳои ҷамъиятиро дарбар мегирад. Истилохи рузноманигори тарчумаи тахтуллафзии Журналистика мебошад. Ба акидаи мухаккикон Рузноманигори наметавонад, пурра мохияти Журналистикаро ифода кунад. Журналистика дар баъзе мавриди муродифи Публисистика низ мегардад, аммо фарк байни онхо аз инчост, ки Журналистика чихатхои эчодию техникиро ифода мекунад. Публисистика бошад, танхо аз нигохи эчоди журналистикаро ифода мекунад. Иброхим Усмонов мухаккики журналистика меависад, ки "Журналистика бо ифодаи Прохоров Е. П. ва дигар назариятчиёни публисистика институти сиёсию адабие мебошанд, ки вазифааш пайдо кардан, таҳрир намудан ва пахн кардани иттилоот аст. Тавре дида мешавад, журналистика сохае аст, ки хам бо эчод ва хам ба корхои техники тааллук дорад. Журналистика хамчун сохаи эчод пайдо кардани факт, мавзуъ ва навиштани он, яъне ба колаби жанр дароварданашро дар назар дорад. Аз хамин сабаб хам дар тахкикотхое чун осори Пельт онхо бо сифати жанрхои журналисти ёдовари мешаванд, ки ин галат нест.

        Аммо журналистика ба танзими техникии матолиби навишташаванда низ дахл дорад. Масалан, онро дар рузнома чи хел ҷойгир кардан лозим, дар кадом сахифа, бо кадом шакли харф, дарозии сатр, ороиш, истифода кардан ё накардани сурат ё расм, дар телевизион намоише, ки дар он ин навишта истифода мешавад, ҳолати экран чи гуна бояд бошад, чиро бинем, чиро шунавем, кадом вакт ин намоиш равад ва гайра.

Хамаи он чи ки гуфта шуд, албатта журналистика аст ва бе вай асари эчодшуда ба аудитория дастрас шуда наметавонад. Ин раванд хам хислати эчоди дорад – ба сифати кабули асар муассир мебошад. Аммо он бо раванди эчоди худи жанр алокаманд нест. Публитсистика. Ин амалест, ки танхо ба эчод, навиштани матлаб оид аст ва ба чизи дигаре иртибот намегирад. Аз хамин сабаб хам навиштахои сохаи моро «жанрхои публисисти» номидан ба ҳақиқат мувофиктар аст. "( Жанрхои публитсистика. душанбе- 2009 сах. 3-4.)


Ркзноманигори яке аз касбхои пурмашакат аст,