Алифбои арманӣ

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Алифбои арманӣ
Забонҳо арманӣ
Бунёнгузор Mesrop Mashtots[d][1]
Таърихи сохт 400
Самти навишт чап ба рост[d][2]
Диапазон Юникода U+0530 то U+058F,
U+FB13 то U+FB17
ISO 15924 Armn
 Парвандаҳо дар Викианбор

Алифбои арманӣ системаи навиштан барои забони арманӣ аст.

V—VI асрҳо.
XIII века. Армонӣ Киликиа.
XIV аср.


Алифбои[вироиш | вироиши манбаъ]

Буква Название буквы Произношение (МФА) Транс-
лите-
рация
Число-
вое
значе-
ние
Тра-
диц.
орфо-
гра-
фия
Ре-
форм.
орфо-
гра-
фия
Произ-
ношение
Класси-
ческое
арм.
Вост.-
арм.
Зап.-
арм.
Класси-
ческая
ISO 9985
Класси-
ческое
арм.
Вост.-
арм.
Зап.-
арм.
Ա ա այբ [aɪb] [aɪpʰ] [ɑ] a 1
Բբ բեն [bɛn] [pʰɛn] [b] [pʰ] b 2
Գգ գիմ [gim] [kʰim] [g] [kʰ] g 3
Դ դ դա [dɑ] [tʰɑ] [d] [tʰ] d 4
Եե եչ [jɛtʃʰ] [ɛ], в начале слова [jɛ]1 e 5
Զ զ զա [zɑ] [z] z 6
Էէ է [ɛː] [ɛ] [ɛː] [ɛ] ē ê 7
Ըը ըթ [ətʰ] [ə] ə ë 8
Թթ թօ թո [tʰo] [tʰ] t‘ 9
Ժ ժ ժէ ժե [ʒɛː] [ʒɛ] [ʒ] ž 10
Իի ինի [ini] [i] i 20
Լլ լիւն լյուն [lʏn]² [l] l 30
Խ խ խէ խե [χɛː] [χɛ] [χ] x 40
Ծծ ծա [tsɑ] [tsʼɑ] [dzɑ] [ts] [tsʼ] [dz] c ç 50
Կկ կեն [kɛn] [kʼɛn] [gɛn] [k] [kʼ] [g] k 60
Հհ հօ հո [ho] [h] h 70
Ձձ ձա [dzɑ] [tsʰɑ] [dz] [tsʰ] j 80
Ղ ղ ղատ [ɮɑt] [ʁɑtʼ] [ʁɑd] [l], or [ɮ] [ʁ] ł ġ 90
Ճ ճ ճէ ճե [tʃɛː] [tʃʼɛ] [ʤɛ] [tʃ] [tʃʼ] [ʤ] č č̣ 100
Մմ մեն [mɛn] [m] m 200
Յյ յի հի [ji] [hi] [j] [h]³, [j] y 300
Նն նու [nu] [n] n 400
Շշ շա [ʃɑ] [ʃ] š 500
Ոո ո [o] [vo] [o], в начале слова [vo]4 o 600
Չչ չա [tʃʰɑ] [tʃʰ] č‘ č 700
Պպ պէ պե [pɛː] [pʼɛ] [bɛ] [p] [pʼ] [b] p 800
Ջջ ջէ ջե [ʤɛː] [ʤɛ] [tʃʰɛ] [ʤ] [tʃʰ] ǰ 900
Ռռ ռա [rɑ] [ɾɑ] [r] [ɾ] 1000
Սս սէ սե [sɛː] [sɛ] [s] s 2000
Վվ վեւ վեվ [vɛv] [v] v 3000
Տտ տիւն տյուն [tʏn] [tʼʏn]5 [dʏn] [t] [tʼ] [d] t 4000
Րր րէ րե [ɹɛː] [ɹɛ]6 [ɾɛ] [ɹ]6 [ɾ] r 5000
Ցց ցօ ցո [tsʰo] [tsʰ] c‘ 6000
Ուու հիւն 7 [hʏn] [w] [v]8 u 7000
Փփ փիւր փյուր [pʰʏɹ]9 [pʰʏɾ] [pʰ] p‘ 8000
Քք քէ քե [kʰɛː] [kʰɛ] [kʰ] k‘ 9000
Օօ օ [o] [o] ô ò
Ֆֆ ֆէ ֆե [fɛː] [fɛ] [f] f
Буква Тра-
диц.
орфо-
гра-
фия
Ре-
форм.
орфо-
гра-
фия
Класси-
ческое
арм.
Вост.-
арм.
Зап.-
арм.
Класси-
ческое
арм.
Вост.-
арм.
Зап.-
арм.
Класси-
ческая
ISO 9985 Число-
вое
значе-
ние
Произношение
Название буквы Произношение (МФА) Транс-
лите-
рация

Инҷоро ҳам бингаред[вироиш | вироиши манбаъ]

Викианбор маводҳои вобаста ба мавзӯи
  1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of LanguageCambridge University Press, 1987. — С. 300. — ISBN 978-0-521-42443-1
  2. https://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/ch07.pdf