Плинийи Калон

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search
Pliny the Elder.png

Плинийи Калон, Гай Плиний Секунд (Gaius Plinius Secundus) (23, 24, Комум, ҳозира Комо—79), нависанда, олим ва арбоби давлатии Рим. Дар музофотҳои тобеи Рим будаи Германия, Галлия, Испания ва Африка хизмат кардааст; дар Мизен •армондеҳи флот буд ва ҳангоми оташфишонии вулқони Везувий ҳа-лок гардид. Муаллифи «Таърихи табииёт» ном асарест, ки аз 37 китоб иборат аст. Ин асар як навъ энцик-лопедияи донишҳои илмию табиат-шиносии атиқа ба шумор ■ меравад. Маълумотҳоро оид ба астрономия, географияи табиӣ, метеорология, эт-нография, антропология, зоология, ботаника, хоҷагии қишлоқ ва ҷан-гал, тиб. минералогия, металлургия ва ғ. пайваста бо хикоятҳои фантас-тикй, ривоятҳои хурофотӣ, латифаву мутоибот дар бар мегирад. To a. 17 чун маъхази донишхо дар бораи та-биат нстифода мешуд. Таълифоти таърихци П. то замони мо нараси-даанд. Асарҳои таърпхип П.-ро Та- цит дар осори таърихиаш истифода намудааст. Ад.: Лу нкевич В. В., От Геракли-та до Дарвина, т. 1, М., 1960.

Энсиклопедияи Советии Тоҷик Мақола дар асоси маводи Энсиклопедияи Советии Тоҷик навишта шудааст.