Jump to content

Пневмокониозҳо

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод

Пневмокониозҳо(аз юн. pneu-mon — шуш ва konia — гард, чанг), як гурӯҳ беморихон музмнни шуш-ро гуянд, кн дар натнчаи муддатн дароз нафас кашидани хавои чаягу губоролуди нстехсолот ба вучуд ме-ояд. П. аз ҷумлаи бемори^ои касбй буда, бештар_ коргарони саноатҳои маъдани кӯҳй, ангишт, мошинсозӣ ца г. гирифтор мешавачд. П. беморин пурдавоманд. ҷараёни онҳо ба шаропти кор (таркиби чанг, дарацаи кон-центрацняи он дар ҷон кор), мав-ЧУД будани бемориҳои бо П. ало-цаманд (хусусан бемориҳои узвҳои нафас ва системан дилу par), хассо-сияти фардни организм ва г. вобаста аст. Зухуротн клиншчин намудхон гуногунн II. хар хел аст. Вобаста ба дарачаи зухуротн процессн фибр-озӣ беморӣ чанд зина дорад: дар аввал сулфаи хушк найди шуда, баъд цафасн енна дард мекунад ва мннбаъд шушу дил иллат меёбад. Пневмония, сил, бронхити музмин боди И. мебошанд. М ӯ о л и ч а: дар шуш кам карданп такшоншавин чанг ва аз шуш баровардани он; сует намуданн реакцияҳои аллергии бофтахо ба таъсири чангу Fy6op; бех гардоиидани вентнляцияи шуш, гардиши хун ва процеесхон мубодилаи моддахо; та-бобат дар курортхо. П е ш г и р й: муборнза бо чанго-лудшавнн хавои корхонаю бннохоя нстехсолн, хар сари вацт гузарондани муоинаи тиббй.