Дурахши як ахтари сӯзон

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search

«Дурахши як ахтари сузон» (Сверкание одной горящей звезды)–китобе аз рӯзгор ва корномаи илмии Лутфулло Бузургзода, ки соли 2001 дар арафаи xашни 90 солагии олим дар та[ия ва танзими В. Самад ва Д. Самад ба табъ расидааст. Ба китоб олимони маъруф М. Шакури ва Д.Саймиддинов мушовирb намудаанд. Китоб шаш фаслро (дар 320 са[.) дар бар мегирад: Фасли 1. Тадrиrоти В. Самад «Таърих ва фоxиаи зиндагии Л. Б.» (с.3–86). Ин асар ал[ол xамъбаст ва натиxа[ои фаъолияти б–сии муаллиф дар зарфи зиёда аз 40 сол ба шумор рафта, бо такя ба бозёфт[о ва андеша[ои тозаи илми ба чоп омода шудааст. Фасли 2. Асар[ои Л.Б. (с.87–168). Ин фасл 8 асари адаб–сиву заб–си ва фолк–сиву шев–сии Б.–ро дар бар мегирад, ки як [иссаашон бори аввал чоп шудаанд. Фасли 3. Нома[о бар мо бигирянд (с.169–186). Нома[ои фронтии Б. ба пайвандон, дeстон, а[ли илму адаб ва нома[ои расми барои абади гардонидани хотираи вай. Фасли 4. Л.Б. дар ёддошти шогирдон ва дeстон (с.187–235). Ёддошт[ои Х. Мирзозода, Т. Зехни, Н. Маъсуми, Мирсаид Миршакар, С. Табаров, Н. Сатторb, Раҳим Ҷалил, С.Ч. Арзуманов, Т.Пeлодb, А.П. Колпаков ва Л.В. Успенская. Фасли 5. Пажу[иш дар бораи осору афкори Л.Б. (с.236–306). Е.Э. Бертелс, Р. Uаффоров, С. Табаров, А.Сатторзода, Р. Мусулмониён, Х.Отахонова, М.Н. Rосимова, Ш. Исмоил, А.Худойдодов. Фасли 6. Симои Б. дар шеъри тоxики (с.307–318 ). Ашъоре аз Б. Собир, Н. Rосим, X. Каримзода, А. Атобоев, Абдусамеъ, И. Абдулло. Нашри китоби мазкур иrдоми xидди ва арзандае дар таърихи илм[ои филологияи тоxик буда, дар ни[одаш мавод[ои xолиб ва бозёфт[ои нодиру пурба[ое нухуфта дорад. Китоби мазкур бо сарпарастии модди ва маблаuи бевоситаи {укумати ша[ри Исфара дар x. с. «Матбуот»-и шаҳри Душанбе ба табъ расидааст.