Сайдалӣ Муҳиддинов

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search
Сайдалӣ Муҳиддинов
Сайдалӣ Раҷабович Муҳидинов
Сайдалӣ Раҷабович Муҳидинов
Сайдалӣ Раҷабович Муҳидинов
Таърихи таваллуд: 3 март 1956(1956-03-03) (66 сол)
Зодгоҳ: Душанбе, ҶШС Тоҷикистон, ИҶШС
Кишвар:  Тоҷикистон
Фазои илмӣ: таърих
Ҷойҳои кор: Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода, Китобхонаи миллии ҶТ ба номи А. Фирдавсӣ, Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон
Дараҷаи илмӣ: доктори илмҳои таърих
Унвонҳои илмӣ: профессор
Алма-матер: Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин
Ҷоизаҳо: Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии фарҳанги Тоҷикистон, ордени «Шараф» дараҷаи 2 (2015), медалҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Ҷумҳурии Афғонистон

Сайдалӣ Раҷабович Муҳидинов – таърихнигор, библиографияшинос, китобхонашинос, санъатшинос, номзади илмҳои педагогӣ (1993), доктори илмҳои таърих 2003, профессор (2011).Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии фарҳанги Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи мусаввирии Тоҷикистон, узви Иттифоқи рассомони Тоҷикистон, узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

Зиндагинома[вироиш | вироиши манбаъ]

Фаъолияти илмӣ[вироиш | вироиши манбаъ]

Сайидалӣ Муҳидинов баробари масъалаҳои назариявиву амалии омӯзиши таърихи халқи тоҷик, таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ, муносибатҳои Тоҷикистону Русия, инчунин таърихи фарҳанги бадеии мардуми тоҷик, бахусус ҳунари тасвириро дар бар мегирад. Дар риштаҳои илми китобшиносӣ, китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ силсилаи таҳқиқот анҷом додаст. Дар омодасозии мутахассисони соҳаи таърихнигорӣ, саҳмгузорӣ намудааст. Ба аспиранту докторантҳо роҳбарӣ мекунад. Таҳти роҳбарии ӯ 7 нафар рисолаи номзадӣ дифоъ намудаанд.

Сайидалӣ Муҳидинов муаллифи 6 монография, 20 китобу маҷмӯа 9 дастурамали методӣ барои китобдорону библиографҳо, 11 китоби дарсӣ ва васоити таълимӣ буда, зиёда аз 250 мақолаҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ ба чоп расонидааст. Ӯ инчунин ба ҳайси нависанда муаллифи маҷмӯаи хикояҳо таҳти унвони «Касе дар канор» ва «Рӯзномаи Афғонистон, ё қайдҳои як тарҷумон» (2016), ки ба забони русӣ чоп шудаанд, мебошад. Ҳамзамон ӯ узви Шӯрои дифои рисолаҳои илмӣ назди Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶТ аст.[2]

Осор[вироиш | вироиши манбаъ]

1. Библиографирование персидско-таджикской миниатюры (культурно-исторический и теоретико-методический аспекты): Дис… канд. пед. наук. - М., 1993. - 186 с.

2. Библиографическое описание персидско-таджикской миниатюры / Под ред. д-ра пед. наук, профессор Ю.С.Зубова.- Душанбе, 1993. - 20 с.

3. Инъикоси ёдгориҳои санъати тасвирӣ дар «Тоҷикон» - и Бобоҷон Ғафуров (Отражение памятников изобразительного искусства в труде Б. Гафурова «Таджики») / Муҳар.масъул академик А. Мухторов. - Душанбе, 1998. - 39 с.

4. Персидско-таджикская миниатюра и принципы её библиографирования / Отв. ред. д-р ист. наук, Заслуж. деятель искусства Республики Таджикистан Л.Н. Додхудоева. Монография - Душанбе, 1999. - 178 с. ;Тақриз: Каримзода М. Таҳқиқи минётуршиносӣ // Илм ва ҳаёт. - 2002. - №10-12. - С.11-12.

5. Изучение истории изобразительного искусства таджикского народа (досоветский период): Дис... док. ист. наук по специальности 07.00.09. - Историография, источниковедение и методы исторического исследования. - Душанбе, 2003. - 409 с.

6. Миниатюра в творчестве Камолиддина Бехзода и Ахмада Дониша: Историографические очерки / Под ред. д-ра ист. наук, профессор И. Усманова. - Душанбе: Маориф, 2005. - 88 с.

7. Таджикская библиотека в XI-XVI веках / Под ред. д-ра пед. наук, профессор Д. Латипова. - Душанбе, 2005. - 48 с.

8. Историография изобразительного искусства таджикского народа (досоветский период). Монография - Душанбе: Ирфон, 2007. - 309 с.

9. Бойгонишиносӣ. Васоити таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 2009. – 52 с. (дар ҳаммуаллифӣ).

10. История изобразительного искусства таджикского народа с древнейших времен до XVI века: Учебное пособие. - Душанбе: РТСУ, 2010. - 180 с.

11. История таджикского народа (краткий курс для неисторических отделений ВУЗов Республики Таджикистан). - Душанбе: РТСУ, 2012. - 115 с. ( дар ҳаммуаллифӣ).

12. Русские художники в Таджикистане (вторая половина ХIХ- 80-х гг. ХХ века). Монография - Душанбе, 2012. - 217 с..

13. Тесты по истории таджикского народа для студентов неисторических отделений. - 2-изд. - Душанбе: РТСУ, 2014. - 48 с. (дар ҳаммуаллифӣ).

14. Библиографияи кишваршиносии Тоҷикистон (замони шӯравӣ). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносии ДДФС ба номи М.Турсунзода. - Душанбе:Ирфон,2015.- 160 с.

15.От Согда до Судака. /Под ред. акад. Р.М.Масова. Монография.- Душанбе: Эр-граф, 2016.- 227 с.

16. Академик Аҳрор Мухторов ва масъалаҳои омӯзиши санъати халқи тоҷик // Олиме, ки ифтихори миллат аст. Маҷм. мақолаҳо бахшида ба 80-солагии олим.– Душанбе: Деваштич, 2004.- С.55-69.

17. Туркестанский край // Россия в Первой мировой войне. 1914-1918 гг.: Энциклопедия в 3 т. / Отв. редактор А.К. Сорокин. - М.: Политическая энциклопедия, 2014. - Т.3. - С. 418-424.( дар ҳаммуаллифӣ).

18.Историография изучения жизни и творчества таджикского художника - миниатюриста Камолиддина Бехзода // Сб. докл. междунар. конф. «Вопросы правоведения». - Тегеран, 2002. - С. 313-327. (на перс. яз.).

19.Вклад Бабаджана Гафурова в развитие культуры и искусства Таджикской ССР (1946-1956 гг.) // «Бободжан Гафуров, выдающийся исследователь истории Центральной Азии»: Материалы междунар. научной конф. - Душанбе, 2009. - С. 90-97.

20.Проблемы изучения художественной культуры таджикского народа в труде «Таджики» Бабаджана Гафурова// Бабаджан Гафуров и развитие национальной историографии. Материалы респ. науч.-теор. конф., посвящ. 100-летию акад. Б.Гафурова. - Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2009. - С. 98-115.

21. О методике работы академика В.В. Бартольда над таджикско-персидскими рукописями// Научное наследие В.В. Бартольда и современная историческая наука. Материалы респ. науч. конф. (27 ноября 2009 г.). - Душанбе, 2010. - С. 30-45.

22. «Путешествие из Бухары в Петербург» Ахмада Дониша, как источник по истории русско-бухарских отношений второй половины ХIХ века // Памирское разграничение 1895 года: история и современность. Материалы междунар. науч.-теор. конф. - Душанбе. - 2011. - С. 74-85.

23. Историко-культурный аспект межцивилизационного взаимоотношения таджиков и туркменов в Мавераннахре и Хорасане периода средневековья//Материалы международной конференции «Межцивилизационное взаимодействие на евразийском пространстве: история, современное состояние и перспективы» (г. Душанбе, 13 февраля 2015 г.). - С. 152-167 ва диг.

Ҷоизаҳо[вироиш | вироиши манбаъ]

дорандаи ордени «Шараф» дараҷаи 2 (2015)[3], медалҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Ҷумҳурии Афғонистон,Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии фарҳанги Тоҷикистон.

Нашрияҳо дар бораи Мухиддинов[вироиш | вироиши манбаъ]

  • Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода 30-сол / Мурат. Р.Амиров, Б.Холов, Д.Латипов. - Душанбе: Ирфон, 2001. - 112 с. (С. Муҳидинов - С.17, 45, 55, 67);
  • Каримзода Б. Махзани бузург: Дар бораи Раиси китобхонаи миллии ба номи А.Фирдавсӣ С.Муҳидинов // Илм ва ҳаёт. - 2001. - №1-3. – С.9;
  • Барои Саидалӣ Муҳидинов Раиси Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба номи А. Фирдавсӣ: Шеър // Садои мардум. - 2002. - 1 янв.;
  • Мухиддинов Саидали //Эҷодӣ аҳлии китобхонаи Миллӣ (Маълумотнома) — Душанбе, 2004. - С.55-56.;
  • Мухидинов Саидали Раджабович. Энциклопедия: Российско-Таджикский (славянский) университет. – Душанбе: РТСУ, 2011. - С.164;
  • Муҳидинов Саидалӣ // Пирумшоев Х., Убайдуллоев Н., Муродов А. Нахустинмаркази илму таълими таърих. - Душанбе, 2013. - С.236-237;
  • Саидали Мухидинов // Маликов М. Призвание: историк. - Душанбе: Ирфон, 2014. - С.126-127;
  • Аминов А. Кладезь талантов (Размышления к шестидесятилетию Саидали Мухидинова) // Народная газета. - 2016. - 2 марта.

Эзоҳ[вироиш | вироиши манбаъ]