Камоли Хуҷандӣ: Тафовут байни таҳрирҳо

Jump to navigation Jump to search
== Адабиёт ==
# Гозургоҳӣ, Камолиддин Ҳусайн. Маҷолис-ул-ушшоқ. Нусхаи хаттии китобхонаи Боблеан (Bobleian Library Add). MS Ouesley 2r.
# Ёсамӣ, [[Ғуломризо Рашид]]. Шарҳи аҳволи Салмони Соваҷӣ, –Теҳрон– Теҳрон, 1337.
# [[Ибни Батута]]. Сафарнома /Тарҷумаи Муҳаммадалии Муваҳҳид, Теҳрон, 1337.
# Ибни Карбалоӣ, Ҳофиз Ҳусайн. Равзот-ул-ҷинон ва ҷаннот-ул-ҷанон /Ба тасҳеҳ ва таълиқи Ҷаъфар Султон ал-Қиронӣ, –Теҳрон– Теҳрон, 1344, ҷ.
# Машкур, Муҳаммадҷавод. Фитнаи ҳуруфия //Баррасиҳои таърихӣ, шумораи 6, –Меҳр– Меҳр-Обон 1348.
# Мукотиботи Рашидӣ /Ба саъю кӯшиши Муҳаммад Шафеъ, –Лоҳур– Лоҳур, 1364, мактуби 51.
# Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Такират-уш-шуаро /Ба тасҳеҳи Муҳаммад Аббосӣ, – Теҳрон, 1337.
# Сафо, Забеҳуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон. –Теҳрон– Теҳрон, 1338-1356, ҷ. 3.
# [[Хондамир]], Ғиёсиддин. Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афроди башар. –Теҳрон– Теҳрон: Китобхонаи Хайём, 1334, ҷ. 1.
# Ҳикмат, Алиасғар. Аз Саъдӣ то Ҷомӣ. –Теҳрон, 1339.
# Ҷомӣ, Абдурраҳмон. Нафаҳот-ул-унс /Ба кӯшиши Маҳдии Тавҳидипур, –Теҳрон– Теҳрон,1343.
# Шерозӣ, Муҳаммад Маъсум. Тароиқ-ул-ҳақоиқ. /Бо тасҳеҳи Муҳаммад Ҷаъфари Маҳҷуб, –Теҳрон– Теҳрон, 1339, ҷ. 2.
# Lewisohn, Leonard. The Life and Poetry of Mashreqi Tabrizi, in Iranian Studies, Vol.22, No. 2-3 (1989).
# Roemer, H. R. Timur in Iran, In The Cambridge History of Iran, Vol. 6.
# Schroeder, E. Ahmed Musa and Shams al-din: A Review of 14th-Century Paiting, Ars Islamica, Ann Arbor, University of Michigan, 1939, Vol. 6. * Тарҷума аз Ҳурмуз Ҳикмат, таҳияи [[Мавҷуда Ӯрунова]].
#
# Истины. Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов / Перевод [[Наум Гребнев|Наума Гребнева]]. Примечания Н.Османова. — М.: Наука, 1968; СПб.: Азбука-Классика, 2005. ISBN 5-352-01412-6
#

Менюи гаштан